Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

80 - Παλιά σχολικά βιβλία - Ιστορία


Πρόσφατα ο ΟΕΔΒ (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) ξεκίνησε την ψηφιοποίηση όλων των σχολικών βιβλίων που εκδόθηκαν από αυτόν για όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Από εκεί αλιεύσαμε και τα παλιά σχολικά βιβλία που σάς παρουσιάζουμε. Σ’ αυτήν τη τρίτη ανάρτηση παρουσιάζονται τα σχολικά βιβλία ιστορίας.

79 - Εργασία στο Βέλγιο (επαγγέλματα κουζίνας)


Όταν ήρθα στο Βέλγιο ρώτησα τους ντόπιους τι δουλειά θα μπορούσα να κάνω εδώ. Μού απάντησαν κουζίνα, οικοδομή, γραφείο. Σε προσεχείς αναρτήσεις θα προσπαθήσω να εξηγήσω το τι εννοούσαν.
Κουζίνα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...