Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

164 - Η Εύα και η Μαρία


Ο Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν και ο Άβελ
από την κατακόμβη της Αγίας Πρίσκιλλας
στη Ρώμη


Η Εύα και η Μαρία συμβολίζουν δι' ημάς το σαρκικόν φρόνημα και το πνευματικόν φρόνημα. Εις τας εκκλησιαστικάς ωδάς ψάλλεται: "Η γυνή ήτο η αιτία της πτώσεως, η γυνή ήτο η αιτία και της σωτηρίας".

Η Εύα επεθύμησε περισσότερον από ό,τι ο ανήρ και ο Θεός επέτρεπον να της δοθή άνευ κινδύνου δι' αυτήν. Και εκείνη με τον διάβολον έπεσεν εις την άβυσσον και παρέσυρε μαζί της όλον τον παράδεισον. Η άβυσσος αυτή είναι η ιστορία. Εντός αυτής της αβύσσου των φλεγομένων παθών, όπου το δένδρον των πειρασμών είχε πολλαπλασιασθή όπως ο σκώληξ, η Μαρία ανύψωσε την ψυχήν της υπεράνω της ιστορίας και την εμνήστευσε με το Πνεύμα το Άγιον.


Ο καρπός του χορού της Εύας με το διάβολον ήτο ο πρωτότοκός της, ο άνθρωπος-φονεύς. Ενώ ο καρπός της μνηστεύσεως της Μαρίας με το Άγιον Πνεύμα ήτο ο ιδικός της πρωτότοκος, ο θεάνθρωπος, ο άνθρωπος-Θεός.Η Εύα εκύλησε τον τροχόν της ζωής προς τα κάτω, η Μαρία τον κατηύθυνε προς τα άνω.

Όλον το δράμα της Εύας και της Μαρίας ούτε δι' εμέ ούτε δια σε, φίλε, δεν θα ήτο τόσον σημαντικόν, εάν τούτο δεν παρίστανε με τον αληθέστερον τρόπον το δράμα της ιδίας της ψυχής μας.

Στοχασμός 149 από το βιβλίο του:

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Στοχασμοί περί του καλού και του κακού, Πλήρης και ακριβής μετάφρασις από τα σερβικά από την Μίλιτσα Βέσκοβ, εκδόσεις Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2008.

163 - Άντε να λείψετε, χαμένοι άνθρωποι!

Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Εμείς, το μικρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στον Μεσσία, μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλον τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε στην ελληνική γλώσσα εκατό χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού. Οι πρώτοι Χριστιανοί τι τράβηξαν! κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει!... Ενώ ανώδυνα σήμερα, χωρίς να κινδυνεύη η ζωή μας, μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη, να γινώμαστε πιο αδιάφοροι; Άν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί; Ξέρεις πόσοι θυσιάσθηκαν; Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε, αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Και κάνω μια σύγκριση· πώς τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους, και πώς τώρα, χωρίς καμμιά πίεση, όλα τα ισοπεδώνουν! Όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω: «Ο Θεός να φυλάξη να μην έρθουν οι βάρβαροι και μας ατιμάσουν!» και μου λένε: «Και τι θα πάθουμε;» Ακούς κουβέντα; Άντε να λείψετε, χαμένοι άνθρωποι! Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Δωσ’ τους χρήματα, αυτοκίνητα, και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη ούτε για την τιμή ούτε για την ελευθερία.


 Την Ορθοδοξία μας σαν Έλληνες την οφείλουμε στον Χριστό και τους αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας· και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της Πατρίδας μας, που έχυσαν το αίμα τους για μας. Αυτήν την αγία κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθή ένα τέτοιο έθνος! Και βλέπουμε τώρα, όπως πριν αρχίση ένας πόλεμος στέλνουν ατομικές προσκλήσεις, έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους, για να κρατηθή κάτι και να σωθή το πλάσμα Του. Δεν θα αφήση ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήση ο Θεός.

<Ειπώθηκε το 1992>

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Α΄, Πνευματική Αφύπνιση, έκδοση Ιερόν Ησυχαστήριον "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος", Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1998

Το βιβλίο είναι επίσης διαθέσιμο εδώ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...